• IMBEWU Tomatoes

Tomato


The best tasting tomatoes are the ones that you have grown yourself. This is a spring and summer crop and they are best started off in seedling trays and then transplanted out. This variety grows well outdoors, in tunnels and in greenhouses. Will set fruit in almost any weather.


----------------------


Tamati


Tamati e monate haholo ke tamati e o ijalelang yona. Ena ke tholoane e fumanehang lehlabula le selemo me o lokela hore o di bee hantle pele o ka di jala. Mefuta ena ea ditamati e hola hantle ka ntle, kapa ka hare ha dintloana. E etsa ditholoana ho sa tsotellehe hore o joang.


-----------------------


Utamatisi


Otamatisi abanambitheka kamnandi kakhulu ilabo ozikhulisele bona ngokwakho. Lesi isivuno sentwasahlobo nehlobo futhi sihle kakhulu uma siqalwe ngethileyi lezinhlamvu saphinde satshalwa ngokuqhubeka. Lokhu kuhluka kukhula kahle ngaphandle, kumathaneli nakuzindawo ezivalelwe ukufudumala. Kuzoletha isithelo ikakhulukazi kunoma isiphi isimo sezulu.


Directions / Tlhahlo / Izikhombisi-ndlela

Full Sun / Letsatsi le Feletseng / Ilanga eligcwele

Spring / Summer / Selemo / Lehlabula / Intwasahlobo / Ihlobo

Best Transplanted / E jale ka dikarolo me o e fetisetse mmung / Isitshalo amathileyi embewu bese tshala ngaphakathi emhlabathini

15 x 30 cm spacing / Sebaka sa 15 x 30 cm / 15 x 30 cm isikhala

10-14 days germination / Matsatsi a 10-14 / 10-14 izinsuku zokufeca

Keep moist during germination / E dule e na le mongobo ha e jalwa / Gcina kunomswakamo ngesikhathi sokufeca

75+ to harvest / 75+ ho kotuloa / 75+ ukuze kuvunwe

Write a review

Please login or register to review

IMBEWU Tomatoes

  • Product Code: 251-0075
  • Availability: In Stock
  • R28.38


Related Products

IMBEWU Cucumber

IMBEWU Cucumber

Ashley Cucumber Ashley is a well-known, open pollinated cucumber variety that has been grown for ma..

R28.38

IMBEWU Swiss Chard

IMBEWU Swiss Chard

Swiss Chard Fordhook Giant If you have eaten swiss chard, you have probably eaten Fordhook Giant. T..

R28.38

Tags: IMBEWU, Tomatoes

Newsletter Subscription

×

* E-Mail:

* First Name: