• IMBEWU Green Mielies

Green Mealies

This is a very well-known green mealie variety that yields exceptionally well. This full flavoured, traditional variety is ready to harvest in only 10 or 11 weeks. Enjoys full sun and can be planted any time from September, up to the end of January.


-----------------

Poone e Tala


Ena ke pone e tala e tumileng haholo e emelanang le maemo a mangata. Poone ena e tumileng ea setso e loketse ho ka kotuloa moraho ha dikgwedi tse 10 kapa tse 11. E emelana le letsatsi me e ka na ea jaloa nako efe kapa efe ho tloha ho September, ho fihlela qetellong ea January.


---------------------

Umbila Oluhlaza


Lokhu ukuhluka okwaziwa kakhulu kombila oluhlaza okuthela kahle kakhulu. Lokhu okuhlukile ngokugcwele kohlobo kulungela ukuvunwa emavikini angu-10 noma angu-11 kuphela. Kujabulela ilanga eligcwele futhi kungatshalwa noma kunini kusukela ngoSepthemba ukuya ekupheleni kukaJanawari.


Directions / Tlhahlo / Izikhombisi-ndlela


Full Sun / Letsatsi le Feletseng / Ilanga eligcwele

Spring / Summer / Selemo / Lehlabula / Intwasahlobo / Ihlobo

Plant direct in soil / E jale ka ho lebanya mmung / Tshala ngokuqondile emhlabathini

30 x 30 cm spacing / Sebaka sa 30 x 30 cm / 30 x 30 cm isikhala

10-14 days germination / Matsatsi a 10-14 / 10-14 izinsuku zokufeca

Keep moist during germination / E dule e na le mongobo ha e jalwa / Gcina kunomswakamo ngesikhathi sokufeca

55+ to harvest / 55+ ho kotuloa / 55+ ukuze kuvunwe

Write a review

Please login or register to review

IMBEWU Green Mielies

  • Product Code: 251-0040
  • Availability: In Stock
  • R28.38


Related Products

IMBEWU Bush Beans

IMBEWU Bush Beans

Bush Bean An awesome bush bean! This bean is a strong, early producer with a continuous bean set..

R28.38

IMBEWU Butternut

IMBEWU Butternut

Waltham Butternut The most popular and widely grown squash famous for its delicious, deep orange fl..

R28.38

IMBEWU Cabbage

IMBEWU Cabbage

Cabbage A very popular, round cabbage variety that produces exceptionally firm, tasty heads...

R28.38

IMBEWU Carrots

IMBEWU Carrots

Carrots A great carrot variety that was a standard in international field trials for many years, Pr..

R28.38

IMBEWU Chillies

IMBEWU Chillies

Long Slim Cayenne Probably one of the most well-known peppers in South Africa. If you are looki..

R28.38

IMBEWU Beetroot

IMBEWU Beetroot

Beetroot Beetroot are considered an important vegetable crop. This variety produces well formed, al..

R28.38

Tags: IMBEWU, Green, Mielies

Newsletter Subscription

×

* E-Mail:

* First Name: